Begroting 2017 - 2020

Programma overzicht

Begroting in één oogopslag

Baten € 349,2 miljoen
€ 349,2 miljoen Lasten

Bedragen x € 1.000

760

Veiligheid en handhaving

7.543

37.051

Werk en inkomen

73.765

11.113

Zorg en welzijn

54.147

4.466

Jeugd en onderwijs

43.837

2.995

Cultuur

11.892

1.177

Sport en recreatie

6.227

1.397

Economisch beleid en werkgelegenheid

3.139

49.134

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

50.831

553

Stedelijke vernieuwing

4.741

609

Verkeer en mobiliteit

1.708

4.424

Openbare ruimte en natuurbescherming

19.797

22.854

Milieu

19.477

4.905

Bestuur en organisatie

13.719

207.789

Algemene dekkingsmiddelen

38.403