Begroting 2017 - 2020

Werk en inkomen

AANDEEL IN HET TOTAAL

Lasten 22%

AANDEEL IN HET TOTAAL

Baten 11%
  • Huidig programma
  • Totaal alle programma's

Verantwoordelijke wethouders

Wethouder Dhr. J. van Bree: Portefeuillehouder Sociale Zaken
Wethouder Mevr. N. van der Zanden: Portefeuillehouder Armoedebestrijding

Zoals u ook in hoofdstuk 1 van deze Programmabegroting al heeft kunnen lezen, is de rode draad in het beleid van de komende jaren kristalhelder: banen, banen, banen! Ons hoofddoel is dan ook het versterken van de regionale arbeidsmarkt. Daartoe sturen we onder meer op het bevorderen van een effectieve arbeidsmobiliteit en de reductie van werkloosheid. We dragen zorg dat er zo min mogelijk mensen langs de kant staan en zo veel mogelijk mensen maatschappelijk deelnemen, liefst in een zo regulier mogelijke werkomgeving.