Begroting 2017 - 2020

Zorg en welzijn

AANDEEL IN HET TOTAAL

Lasten 16%

AANDEEL IN HET TOTAAL

Baten 1%
  • Huidig programma
  • Totaal alle programma's

Verantwoordelijke wethouders

Wethouder Mevr. N. van der Zanden: Portefeuillehouder WMO
Wethouder Mevr. M.M. de Leeuw-Jongejans: Portefeuillehouder Gezondheid

Met de transformatie die we in 2015 hebben ingezet willen we de zorg en ondersteuning van kwetsbare mensen vereenvoudigen. De mens, het gezin en zijn persoonlijke situatie, centraal stellen én de Helmonder waar dit kan, zo lang mogelijk de regie geven. Dat betekent kansen bieden, waarbij de Helmonder zich ontwikkelt en verder komt. Daartoe zetten we onder meer in op het bevorderen van zelfregie, preventie en vroegsignalering, inzet van sociale netwerken (o.a. mantelzorg en vrijwilligerswerk) en gebiedsgerichte aanpak.