Begroting 2017 - 2020

Jeugd en onderwijs

AANDEEL IN HET TOTAAL

Lasten 13%

AANDEEL IN HET TOTAAL

Baten 1%
  • Huidig programma
  • Totaal alle programma's

Verantwoordelijke wethouders

Wethouder Mevr. M.M. de Leeuw-Jongejans: Portefeuillehouder gehele programma

We willen dat alle kinderen en jongeren uit Helmond gezond en veilig kunnen opgroeien tot veerkrachtige, verantwoordelijke en zelfstandige burgers. Om deze ambitie waar te maken, werken we verder aan een goede start op de basisschool, ruimte voor talentontwikkeling, voorkomen van schooluitval, bevorderen van het percentage jongeren met een startkwalificatie of in ieder geval voldoende werknemerservaringen om te kunnen slagen op de arbeidsmarkt, terugdringen van alcohol- en middelengebruik, terugdringen van kinderen en jongeren met overgewicht en bevorderen van veiligheid voor jeugd. We streven ernaar jongeren te verbinden aan onze stad, zowel op korte als op langere termijn.