Begroting 2017 - 2020

Cultuur

AANDEEL IN HET TOTAAL

Lasten 3%

AANDEEL IN HET TOTAAL

Baten 1%
  • Huidig programma
  • Totaal alle programma's

Verantwoordelijke wethouders

Wethouder Dhr. F.P.C.J.G. Stienen: Portefeuillehouder Cultuur
Wethouder Dhr. E. de Vries: Portefeuillehouder Toerisme

Ons doel is om de - gegeven de bezuinigingstaak - gestelde ambities op het gebied van culturele voorzieningen en evenementen in samenwerking zoveel als mogelijk te realiseren. Het cultuurbeleid zal op onderdelen moeten worden aangepast aan het in stand houden van het huidige niveau. De bezuiniging heeft effect op de groei van de culturele sector. Er wordt steeds ingezet op professionalisering van cultuurinstellingen.