Begroting 2017 - 2020

Sport en recreatie

AANDEEL IN HET TOTAAL

Lasten 2%

AANDEEL IN HET TOTAAL

Baten 0%
  • Huidig programma
  • Totaal alle programma's

Verantwoordelijke wethouders

Wethouder Dhr.F.P.C.J.G. Stienen: Portefeuillehouder Sport
Wethouder Dhr. E. de Vries: Portefeuillehouder Recreatie

Gezonde inwoners zijn essentieel voor een vitale sociale stad. Wij willen via sport en bewegen bijdragen aan het algehele welbevinden van de mensen in onze stad. Wij willen bijdragen aan betere leerprestaties, minder schooluitval, het leggen van sociale contacten, een betere gezondheid en een sterke sociale infrastructuur in de wijken. Daarnaast beogen we met dit programma dat onze burgers tevreden zijn over de vrijetijdsvoorzieningen in onze stad.