Begroting 2017 - 2020

Economisch beleid en werkgelegenheid

AANDEEL IN HET TOTAAL

Lasten 1%

AANDEEL IN HET TOTAAL

Baten 0%
  • Huidig programma
  • Totaal alle programma's

Verantwoordelijke wethouders

Wethouder Dhr. J. van Bree: Portefeuillehouder gehele programma

Met dit programma willen we het ondernemersklimaat en vestigingsklimaat verbeteren, het aantal arbeidsplaatsen in Helmond bevorderen en de speerpuntsectoren food en automotive versterken.