Begroting 2017 - 2020

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

AANDEEL IN HET TOTAAL

Lasten 14%

AANDEEL IN HET TOTAAL

Baten 14%
  • Huidig programma
  • Totaal alle programma's

Verantwoordelijke wethouders

Wethouder Dhr. P.H.M. Smeulders: Portefeuillehouder Grondzaken
Wethouder Dhr. F.P.C.J.G. Stienen: Portefeuillehouder Volkshuisvesting
Wethouder Dhr. E. de Vries: Portefeuillehouder Stedelijk Beheer (incl. Bouw- en woningtoezicht en handhaving)

Dit programma zet in op een versterking van de centrumpositie van Helmond in de regio, een toename van het aantal woningen, gedifferentieerd woningaanbod, goede groenvoorzieningen en de realisatie van een ecologische verbindingszones.