Begroting 2017 - 2020

Stedelijke vernieuwing

AANDEEL IN HET TOTAAL

Lasten 1%

AANDEEL IN HET TOTAAL

Baten 0%
  • Huidig programma
  • Totaal alle programma's

Verantwoordelijke wethouders

Wethouder Dhr. F.P.C.J.G. Stienen: Portefeuillehouder Stedelijke ontwikkeling
Wethouder Dhr. E. de Vries: Portefeuillehouder Wijk- en buurtbeheer

Met dit programma willen we in Helmond een aantrekkelijke woonomgeving en aantrekkelijk centrum met goede winkelvoorzieningen en zo min mogelijk leegstand van retail bevorderen.