Begroting 2017 - 2020

Verkeer en mobiliteit

AANDEEL IN HET TOTAAL

Lasten 1%

AANDEEL IN HET TOTAAL

Baten 0%
  • Huidig programma
  • Totaal alle programma's

Verantwoordelijke wethouders

Wethouder Dhr. E. de Vries: Portefeuillehouder gehele programma

Onze belangrijkste doelen zijn een goede bereikbaarheid van de stad met waar mogelijk toepassing van Smart Mobility en verbeteren van de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.