Begroting 2017 - 2020

Openbare ruimte en natuurbescherming

AANDEEL IN HET TOTAAL

Lasten 6%

AANDEEL IN HET TOTAAL

Baten 1%
  • Huidig programma
  • Totaal alle programma's

Verantwoordelijke wethouders

Wethouder Dhr. E. de Vries: Portefeuillehouder Stedelijk beheer en Groen, Mobiliteit

Dit programma heeft tot doel het realiseren en in stand houden van een veilige, prettige, gezonde en duurzame openbare ruimte voor burgers en bedrijven.