Begroting 2017 - 2020

Milieu

AANDEEL IN HET TOTAAL

Lasten 6%

AANDEEL IN HET TOTAAL

Baten 7%
  • Huidig programma
  • Totaal alle programma's

Verantwoordelijke wethouders

Wethouder Dhr. P.H.M. Smeulders: Portefeuillehouder Duurzaamheid (incl. Milieu en afval)
Wethouder Dhr. E. de Vries: Portefeuillehouder Rioleringen

In deze collegeperiode leggen wij het fundament van een Helmond dat in 2035 klimaatneutraal is. Leefbaarheid en duurzaamheid, voor huidige en toekomstige generaties, zijn leidend in onze aanpak op het gebied van wonen, ondernemen en verblijven in onze stad. Belangrijk daarbij is de uitvoering van al onze taken vanuit de wet Milieubeheer.