Begroting 2017 - 2020

Bestuur en organisatie

AANDEEL IN HET TOTAAL

Lasten 4%

AANDEEL IN HET TOTAAL

Baten 0%
  • Huidig programma
  • Totaal alle programma's

Verantwoordelijke wethouders

Burgemeester Mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel: Portefeuillehouder Communicatie, Bestuursorganen, Onderzoek en Statistiek, Bestuurs-juridische zaken, Regionale Samenwerking, Bestuurlijke Vernieuwing
Wethouder Dhr. J. van Bree: Portefeuillehouder Organisatie (incl. informatie- en inkoopbeleid)
Wethouder Mevr. N. van der Zanden: Portefeuillehouder Stadswinkel.
Wethouder Dhr. P.H.M. Smeulders: Portefeuillehouder Vastgoed, Subsidie- en Fondsenwerving, Financiën
Wethouder Dhr. F.P.C.J.G. Stienen: Portefeuillehouder Stadsmarketing

In dit programma beogen we maximaal draagvlak voor het gemeentebeleid te creëren bij onze burgers, instellingen en samenwerkingspartners. Actief betrokken burgers, een goede informatievoorziening en zo laag mogelijke administratieve lasten achten we daarbij van belang.