Begroting 2017 - 2020

Werk en inkomen

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

RekeningBegroting
201520162017201820192020
Lasten87.33186.73373.76572.49870.98069.667
Baten49.57542.23236.44136.44136.44136.441
Saldo-37.756-44.501-37.324-36.057-34.540-33.226
Verrekening met reserves
Stortingen4.83900000
Onttrekkingen6.8384.433610590590170
Saldo92.17086.73373.76572.49870.98069.667

(bedragen x € 1.000)

Specificatie per hoofdproductLasten 2017Baten 2017Saldo 2017
HP602Uitvoering uitkeringsregelingen42.65134.993-7.658
HP618Werkgelegenheidsbeleid17.995-184-18.180
HP604Schulddienstverlening926473-454
HP619Minima beleid1.60610-1.597
HP621Participatie5.6661.271-4.395
HP603Bijzondere bijstand4.920489-4.430
Saldo73.76537.051-36.714

Aansluiting met vorige begroting

Onderstaande tabel geeft de aansluiting weer tussen de huidige Programmabegroting 2017-2020 en de voorgaande Programmabegroting 2016-2019. De regel ‘Actuele stand lasten (of baten) PB 2016-2019’ geeft de saldi aan waarover de raad eerder al heeft besloten. De regels daaropvolgend in de tabel geven de nieuwe ontwikkelingen aan waarover de raad met vaststelling van de Programmabegroting 2017-2020 akkoord gaat.

(bedragen x € 1.000)

BegrotingMeerjarenbegroting
2017201820192020
Lasten:
Meerjaren programmabegroting 2016-201979.66978.37376.77576.755
Lasten vastgestelde PB 2016-201979.66978.37376.77576.755
Actuele stand lasten PB 2016-201979.66978.37376.77576.755
Overige technische mutaties-6.665-6.665-6.665-6.665
Beleidsintensivering4004004000
Gemeentefonds325354435-459
Nominale ontwikkelingen (loon-prijs)36363636
Totaal lasten PB 2017-202073.76572.49870.98069.667
Baten:
Meerjaren programmabegroting 2016-201941.58341.56341.56341.543
Baten vastgestelde PB 2016-201941.58341.56341.56341.543
Actuele stand baten PB 2016-201941.58341.56341.56341.543
Overige technische mutaties-4.932-4.932-4.932-4.932
Beleidsintensivering4004004000
Totaal baten PB 2017-202037.05137.03137.03136.611
Saldo programmabegroting 2017-2020-36.714-35.467-33.950-33.056

Investeringen

Niet van toepassing

Aandeel in het totaal

  • Huidig programma
  • Totaal alle programma's
Lasten
Baten