Begroting 2017 - 2020

Cultuur

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

RekeningBegroting
201520162017201820192020
Lasten12.29913.21711.89211.59911.25711.175
Baten1.4242.5262.6262.6262.6262.626
Saldo-10.875-10.691-9.266-8.973-8.631-8.549
Verrekening met reserves
Stortingen205800000
Onttrekkingen0396369313250200
Saldo12.31913.79711.89211.59911.25711.175

(bedragen x € 1.000)

Specificatie per hoofdproductLasten 2017Baten 2017Saldo 2017
HP510Museum1.578164-1.414
HP542Overige culturele aangelegenheden1.244715-528
HP505Beeldende kunst en vormgeving1230-123
HP515Speelhuis Gaviolizaal2.338995-1.343
HP520Bibliotheek Helmond-Peel2.739743-1.996
HP525Evenementen festiviteiten729267-462
HP530Monumentenzorg en archeologie59811-587
HP540Toeristische aangelegenheden571100-471
HP522Amateur.kunstbeoefening2110-211
HP502Stichting kunstkwartier1.7620-1.762
Saldo11.8922.995-8.897

Aansluiting met vorige begroting

Onderstaande tabel geeft de aansluiting weer tussen de huidige Programmabegroting 2017-2020 en de voorgaande Programmabegroting 2016-2019. De regel ‘Actuele stand lasten (of baten) PB 2016-2019’ geeft de saldi aan waarover de raad eerder al heeft besloten. De regels daaropvolgend in de tabel geven de nieuwe ontwikkelingen aan waarover de raad met vaststelling van de Programmabegroting 2017-2020 akkoord gaat.

(bedragen x € 1.000)

BegrotingMeerjarenbegroting
2017201820192020
Lasten:
Meerjaren programmabegroting 2016-201912.76612.51712.36312.313
Lasten vastgestelde PB 2016-201912.76612.51712.36312.313
Begrotingsmutaties-11-11-11-11
Raadsvoorstellen0-75-75-75
Actuele stand lasten PB 2016-201912.75512.43112.27812.228
Overige technische mutaties-1.702-1.702-1.702-1.702
Beleidsintensivering450400250250
Nominale ontwikkelingen (loon-prijs)114114114114
Onontkoombare knelpunten32323232
Kapitaallasten243324286254
Totaal lasten PB 2017-202011.89211.59911.25711.175
Baten:
Meerjaren programmabegroting 2016-20192.7312.6412.5912.541
Baten vastgestelde PB 2016-20192.7312.6412.5912.541
Begrotingsmutaties-15-15-15-15
Raadsvoorstellen0343434
Actuele stand baten PB 2016-20192.7162.6602.6102.560
Beleidsintensivering100100100100
Kapitaallasten179179167167
Totaal baten PB 2017-20202.9952.9392.8762.826
Saldo programmabegroting 2017-2020-8.897-8.660-8.381-8.349

Investeringen

Niet van toepassing

Aandeel in het totaal

  • Huidig programma
  • Totaal alle programma's
Lasten
Baten