Begroting 2017 - 2020

Sport en recreatie

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

RekeningBegroting
201520162017201820192020
Lasten5.5476.4656.2276.1496.0188.118
Baten736718718718718718
Saldo-4.811-5.747-5.509-5.431-5.300-7.400
Verrekening met reserves
Stortingen921.0000000
Onttrekkingen03004594503502.330
Saldo5.6397.4656.2276.1496.0188.118

(bedragen x € 1.000)

Specificatie per hoofdproductLasten 2017Baten 2017Saldo 2017
HP550Sport en recreatie5.845862-4.983
HP572Recreatiegebieden27131443
HP570Groenvoorzieningen - recreatie1110-111
Saldo6.2271.177-5.050

Aansluiting met vorige begroting

Onderstaande tabel geeft de aansluiting weer tussen de huidige Programmabegroting 2017-2020 en de voorgaande Programmabegroting 2016-2019. De regel ‘Actuele stand lasten (of baten) PB 2016-2019’ geeft de saldi aan waarover de raad eerder al heeft besloten. De regels daaropvolgend in de tabel geven de nieuwe ontwikkelingen aan waarover de raad met vaststelling van de Programmabegroting 2017-2020 akkoord gaat.

(bedragen x € 1.000)

BegrotingMeerjarenbegroting
2017201820192020
Lasten:
Meerjaren programmabegroting 2016-20196.4136.3136.3136.113
Lasten vastgestelde PB 2016-20196.4136.3136.3136.113
Actuele stand lasten PB 2016-20196.4136.3136.3136.113
Overige technische mutaties-352-257-363-368
000146
Nominale ontwikkelingen (loon-prijs)32323232
Beleidsintensivering0002.180
Kapitaallasten134623715
Totaal lasten PB 2017-20206.2276.1496.0188.118
Baten:
Meerjaren programmabegroting 2016-2019986886886686
Baten vastgestelde PB 2016-2019986886886686
Begrotingsmutaties32323232
Actuele stand baten PB 2016-20191.018918918718
Overige technische mutaties010000
Beleidsintensivering0002.180
Kapitaallasten159150150150
Totaal baten PB 2017-20201.1771.1681.0683.048
Saldo programmabegroting 2017-2020-5.050-4.981-4.950-5.070

Investeringen

Niet van toepassing

Aandeel in het totaal

  • Huidig programma
  • Totaal alle programma's
Lasten
Baten