Begroting 2017 - 2020

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

RekeningBegroting
201520162017201820192020
Lasten54.42943.64548.83147.00551.15342.487
Baten78.05936.17545.77443.79547.76740.008
Saldo23.630-7.470-3.056-3.211-3.386-2.479
Verrekening met reserves
Stortingen50002.000000
Onttrekkingen2202203.3591.3591.353320
Saldo54.92943.64550.83147.00551.15342.487

(bedragen x € 1.000)

Specificatie per hoofdproductLasten 2017Baten 2017Saldo 2017
HP825Ruimtelijke ordening algemeen82679-746
HP840Bouw- en woningtoezicht2.0742.205132
HP890Exploitatie gemeentelijke eigendommen3.4363.428-7
HP880Grondexploitatie39.94839.9480
HP885Facilitair grondbeleid2502500
HP830Planproductie PBH1.0100-1.010
HP850Volkshuisvesting3.1633.22360
HP820Ruimtelijke ordening stafafdelingen1250-125
Saldo50.83149.134-1.697

Aansluiting met vorige begroting

Onderstaande tabel geeft de aansluiting weer tussen de huidige Programmabegroting 2017-2020 en de voorgaande Programmabegroting 2016-2019. De regel ‘Actuele stand lasten (of baten) PB 2016-2019’ geeft de saldi aan waarover de raad eerder al heeft besloten. De regels daaropvolgend in de tabel geven de nieuwe ontwikkelingen aan waarover de raad met vaststelling van de Programmabegroting 2017-2020 akkoord gaat.

(bedragen x € 1.000)

BegrotingMeerjarenbegroting
2017201820192020
Lasten:
Meerjaren programmabegroting 2016-201946.81546.84946.93346.947
Lasten vastgestelde PB 2016-201946.81546.84946.93346.947
Raadsvoorstellen202202202202
Actuele stand lasten PB 2016-201947.01747.05147.13547.149
Overige technische mutaties3.9192.4976.587-877
Kapitaallasten-3.261-3.548-3.575-3.791
Nominale ontwikkelingen (loon-prijs)5555
Beleidsintensivering3.0001.0001.0000
Onontkoombare knelpunten150000
Totaal lasten PB 2017-202050.83147.00551.15342.487
Baten:
Meerjaren programmabegroting 2016-201939.96339.96339.96339.963
Baten vastgestelde PB 2016-201939.96339.96339.96339.963
Begrotingsmutaties90909090
Raadsvoorstellen128128128128
Actuele stand baten PB 2016-201940.18140.18140.18140.181
Overige technische mutaties5.7503.7717.743-16
Kapitaallasten202202196163
Beleidsintensivering3.0001.0001.0000
Totaal baten PB 2017-202049.13445.15449.12040.327
Saldo programmabegroting 2017-2020-1.697-1.851-2.033-2.159

Investeringen

Niet van toepassing

Aandeel in het totaal

  • Huidig programma
  • Totaal alle programma's
Lasten
Baten