Begroting 2017 - 2020

Bestuur en organisatie

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

RekeningBegroting
201520162017201820192020
Lasten28.58821.23113.61110.89610.67410.659
Baten4.5032.0921.6051.5121.4461.446
Saldo-24.085-19.139-12.006-9.384-9.228-9.213
Verrekening met reserves
Stortingen2.1892.658108108108108
Onttrekkingen10.0422.0213.300858577
Saldo30.77723.88913.71911.00510.78210.768

(bedragen x € 1.000)

Specificatie per hoofdproductLasten 2017Baten 2017Saldo 2017
HP070Stadswinkel2.5831.507-1.076
HP910Organisatie algemeen3.1903.292102
HP025Bestuursondersteuning1.2880-1.288
HP930Nieuwe investeringen8660-866
HP010Raad en raadscommissies1.3030-1.303
HP060Beheer Basisregistraties58999-490
HP003College van B&W1.4741-1.473
HP020Regionale aangelegenheden1.7680-1.768
HP050Voorlichting communicatie stadspromotie6586-652
Saldo13.7194.905-8.814

Aansluiting met vorige begroting

Onderstaande tabel geeft de aansluiting weer tussen de huidige Programmabegroting 2017-2020 en de voorgaande Programmabegroting 2016-2019. De regel ‘Actuele stand lasten (of baten) PB 2016-2019’ geeft de saldi aan waarover de raad eerder al heeft besloten. De regels daaropvolgend in de tabel geven de nieuwe ontwikkelingen aan waarover de raad met vaststelling van de Programmabegroting 2017-2020 akkoord gaat.

(bedragen x € 1.000)

BegrotingMeerjarenbegroting
2017201820192020
Lasten:
Meerjaren programmabegroting 2016-201915.79415.46515.40915.365
Lasten vastgestelde PB 2016-201915.79415.46515.40915.365
Begrotingsmutaties103353535
Raadsvoorstellen-46626262
Actuele stand lasten PB 2016-201915.85115.56215.50715.462
Overige technische mutaties-372-2.841-3.121-2.775
Beleidsintensivering62323232
0-206-497-1.136
Kapitaallasten-2.011-1.731-1.328-1.005
Nominale ontwikkelingen (loon-prijs)108108108108
Onontkoombare knelpunten51515151
Gemeentefonds30303030
Totaal lasten PB 2017-202013.71911.00510.78210.768
Baten:
Meerjaren programmabegroting 2016-20193.5613.3533.0692.973
Baten vastgestelde PB 2016-20193.5613.3533.0692.973
Actuele stand baten PB 2016-20193.5613.3533.0692.973
Overige technische mutaties3.633499528582
Kapitaallasten-2.289-2.254-2.065-2.031
Totaal baten PB 2017-20204.9051.5971.5311.523
Saldo programmabegroting 2017-2020-8.814-9.407-9.251-9.244

Investeringen

Niet van toepassing

Aandeel in het totaal

  • Huidig programma
  • Totaal alle programma's
Lasten
Baten