Begroting 2017 - 2020

Overzicht van baten en lasten

Dit hoofdstuk geeft een recapitulatie van alle baten en lasten van deze begroting.

In onderstaande tabel is het totaal opgenomen van de lasten en baten per programma, waarbij de
verrekeningen in de reserves afzonderlijk inzichtelijk zijn weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

2017 lasten2017 baten2017 saldo
01Veiligheid en handhaving7.5436606.883
02Werk en inkomen73.76536.44137.324
03Zorg en welzijn54.1474.09350.054
04Jeugd en onderwijs43.4374.09739.340
05Cultuur11.8922.6269.266
06Sport en recreatie6.2277185.509
07Economisch beleid en werkgelegenheid3.1392532.886
08Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting48.83145.7743.056
09Stedelijke vernieuwing4.7412624.479
10Verkeer en mobiliteit1.70801.708
11Openbare ruimte en natuurbescherming19.7974.28115.517
12Milieu18.91322.500-3.586
13Bestuur en organisatie13.6111.60512.006
14Algemene dekkingsmiddelen32.856200.713-167.857
Resultaat programma's340.607324.02316.584
Verrekeningen met reserves
01Veiligheid en handhaving0100100
02Werk en inkomen0610610
03Zorg en welzijn07.0207.020
04Jeugd en onderwijs400369-31
05Cultuur0369369
06Sport en recreatie0459459
07Economisch beleid en werkgelegenheid01.1441.144
08Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting2.0003.3591.359
09Stedelijke vernieuwing0291291
10Verkeer en mobiliteit0609609
11Openbare ruimte en natuurbescherming0143143
12Milieu564354-209
13Bestuur en organisatie1083.3003.192
14Algemene dekkingsmiddelen5.5477.0751.528
Totaal verrekeningen met reserves8.61925.20316.584
Totaal resultaat programma's349.226349.2260