Begroting 2017 - 2020

Meerjarig overzicht van baten en lasten

In onderstaande tabel is het totaal opgenomen van de lasten en baten per programma uit het meerjarenperspectief van deze begroting, waarbij de verrekeningen in de reserves afzonderlijk zijn weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

BegrotingMeerjarenbegroting
2017201820192020
Lasten (excl.stortingen reserves)
01Veiligheid en handhaving7.5437.2577.2137.111
02Werk en inkomen73.76572.49870.98069.667
03Zorg en welzijn54.14754.43553.21652.041
04Jeugd en onderwijs43.43743.03042.94642.926
05Cultuur11.89211.59911.25711.175
06Sport en recreatie6.2276.1496.0188.118
07Economisch beleid en werkgelegenheid3.1393.0992.8822.882
08Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting48.83147.00551.15342.487
09Stedelijke vernieuwing4.7414.4144.4624.404
10Verkeer en mobiliteit1.7081.2101.3881.561
11Openbare ruimte en natuurbescherming19.79719.43019.44419.705
12Milieu18.91318.23918.02818.049
13Bestuur en organisatie13.61110.89610.67410.659
14Algemene dekkingsmiddelen32.85633.61734.46735.913
Totaal lasten340.607332.878334.128326.698
Baten (excl.stortingen reserves)
01Veiligheid en handhaving660660660660
02Werk en inkomen36.44136.44136.44136.441
03Zorg en welzijn4.0934.1044.1154.115
04Jeugd en onderwijs4.0973.6973.6973.697
05Cultuur2.6262.6262.6262.626
06Sport en recreatie718718718718
07Economisch beleid en werkgelegenheid253253253253
08Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting45.77443.79547.76740.008
09Stedelijke vernieuwing262262262262
10Verkeer en mobiliteit0000
11Openbare ruimte en natuurbescherming4.2813.9903.9903.990
12Milieu22.50022.50022.50022.500
13Bestuur en organisatie1.6051.5121.4461.446
14Algemene dekkingsmiddelen200.713201.360201.685202.406
Totaal baten324.023321.916326.158319.121
Resultaat programma's-16.584-10.962-7.970-7.578
Verrekeningen met reserves
Stortingen in reserves8.619684637147
Onttrekkingen aan reserves25.20311.6478.6077.725
Totaal verrekeningen met reserves16.58410.9627.9707.578
Totaal resultaat programma's0000