Begroting 2017 - 2020

Bedrijfsvoering

Voor een goede dienstverlening aan de burger is een gerichte efficiënte bedrijfsvoering randvoorwaardelijk. De bedrijfsvoering is er op gericht dat de interne en externe processen zo efficiënt mogelijk verlopen en dat de missie van de gemeente wordt ondersteund. De bedrijfsvoeringstaken waaronder personeel, organisatie, communicatie, informatie, automatisering, financieel, kwaliteit, juridisch en huisvesting gaan we verder optimaliseren en beter op elkaar afstemmen.

Selecteer een alinea