Begroting 2017 - 2020

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoeging aan de reserves t.l.v. programma's

Raming 2016

Waarvan structureel

Raming 2017

Waarvan structureel

PROG01

PROG02

PROG03

PROG04

400

PROG05

580

PROG06

1.000

PROG07

4.995

PROG08

2.000

PROG09

PROG10

1.015

PROG11

421

PROG12

481

564

PROG13

2.658

108

108

PROG14

34.781

5.547

45

Totaal

45.931

8.619

153

Onttrekking aan de reserves t.g.v. programma's

Raming 2016

Waarvan structureel

Raming 2017

Waarvan structureel

PROG01

100

PROG02

4.391

610

PROG03

1.862

7.020

20

PROG04

203

369

355

PROG05

693

369

131

PROG06

300

459

150

PROG07

1.080

1.144

9

PROG08

260

220

3.359

284

PROG09

355

291

162

PROG10

600

609

9

PROG11

197

143

PROG12

300

354

28

PROG13

2.021

77

3.300

77

PROG14

54.205

1.057

7.075

990

Totaal

66.467

1.354

25.203

2.214