Begroting 2017 - 2020

Investeringsprogramma totaal

Programma

Investering

Totale investering

Kapitaallasten 2018

Kapitaallasten 2019

Kapitaallasten 2020

PROG04

Programma onderwijshuisvesting 2017

1.798

58

56

54

Totaal programma

1.798

58

56

54

PROG09

Aanpak omgeving De Waart

1.000

5

16

33

PROG09

Centrumontwikkeling (o.a. Havenpark)

1.700

55

53

51

PROG09

Goorloopzone, EVZ ter hoogte van hockeyclub

500

13

12

10

PROG09

Parkeren Sportaccommodaties Stiphout

85

3

3

2

Totaal programma

3.285

76

84

96

PROG10

Beter benutten 2

300

10

9

8

PROG10

Fietsbeleidsplan 2017

175

6

5

5

PROG10

Smart mobility

450

15

13

12

Totaal programma

925

30

27

25

PROG11

Herinrichting Mierloseweg

1.825

11

59

57

PROG11

Opwaarderen openbare verlichting woonwijken

112

4

4

3

PROG11

Vervanging sluis 8

7.000

65

146

228

Totaal programma

8.937

79

209

288

PROG12

Geluidsschermen/keerwanden omgeving station Brouwhuis

100

3

3

3

Totaal programma

100

3

3

3

Eindtotaal

15.045

247

379

466