Begroting 2017 - 2020

IVP kansrijke investeringen totaal

(bedragen x € 1.000)

InvesteringenTotaalKapitaallasten
Prog.Investering201820192020201820192020
04Verordening huisvestingsvoorziening45445445445401529
04Vervanging speelvoorzieningen 2020 en verder0100100100000
Totaal programma45455455455401529
06Investering Sportpark de Braak04.5004.5004.50000146
Totaal programma04.5004.5004.50000146
09Centrumontwikkeling (o.a. Havenpark)2.000002.00006562
Totaal programma2.000002.00006562
10Bereikbaarheidsagenda1.3501.3501.3501.35004486
10Fietsbeleidsplan ná 2017750075022
10Smart mobility75075075075002446
Totaal programma2.1752.1002.1002.175071135
11Vervangen toelatingssysteem en camera's113113113113047
11Vervanging sluis 903.5003.5003.500000
11Vervanging Verkeersregelinstallaties (VRI’s)1932002001930613
Totaal programma3063.8133.8133.80601020
13Reguliere vervangingsinvestering automatisering4901.5171.51749001664
Totaal programma4901.5171.51749001664
Eindtotaal5.42512.48412.48413.5250176457