Begroting 2017 - 2020

Behandelprocedure

Ook dit jaar wordt er een hooravond gehouden voor inwoners van Helmond en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen. Zij krijgen op woensdag 19 oktober 2016 de gelegenheid om hun mening te geven aan de raadsleden over de Programmabegroting 2017. Insprekers dienen zich vooraf te melden bij de Griffie. Raadsleden krijgen aansluitend hieraan op woensdag 19 oktober 2016 de gelegenheid om technische vragen te stellen over de Programmabegroting. De vragen worden beantwoord door de leden van het directieteam van de gemeente Helmond.

Op 20 oktober 2016 vanaf 19.30 uur wordt een bijeenkomst met raadsleden georganiseerd om de geactualiseerde belastingverordeningen en geactualiseerde nota's bij de Programmabegroting te bespreken, zoals de nieuwe nota Grondbeleid.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 3 november 2016 wordt de Programmabegroting 2017 inhoudelijk behandeld.